Onze diensten
– Verpleegkundige zorg
– Persoonlijke verzorging
– Huishoudelijke hulp
– Individuele begeleiding
– Palliatieve zorg, terminale zorg, 24 uurs zorg

Verpleegkundige zorg
Heeft u verpleging nodig voor wat voor reden dan ook? Bij Tamaja Okolo Zorg hebben wij
ervaren gediplomeerde Vepleegkundigen en verzorgenden in dienst die u tijdelijk of
langdurige zorg kunnen verlenen.
U kunt hierbij denken aan: wondverzorging, sondevoeding, stomazorg, insuline injecteren
enzovoort.

Persoonlijke verzorging
Als u langdurige of tijdelijke verzorging nodig heeft, staan wij bij Tamaja Okolo Zorg voor u
klaar om u te ondersteunen bij uw dagelijkse handelingen.
U kunt hierbij denken aan: aan- en uitkleden, wassen, douchen, toiletbezoek, medicijn
inname, in en uit bed gaan.

Huishoudelijke hulp
Tamaja Okolo Zorg biedt ook ondersteuning in uw huishouden als u door ziekte of andere
omstandigheden tijdelijk of langdurig niet of niet helemaal zelfstandig in staat bent om die
uit te voeren.
Wij beiden hulp bij onder andere: de maaltijd voorbereiden, het stofzuigen, de was
verzorgen, het afstoffen, het doen van de afwas en het halen van boodschappen.

Individuele begeleiding
Ons doel bij individuele begeleiding is gericht op het verbeteren van zelfredzaamheid van de
cliënt. Wij nemen dan ook geen taken over maar ondersteunen de cliënt in hun activiteiten.
Wij helpen de cliënt in het leggen van sociale contacten en in het structureren van diens
dagritme.

Palliatieve zorg, terminale zorg en 24 uurs zorg
Bij Tamaja Okolo Zorg hebben wij als doen de cliënt en zijn naast betrokkenen in de laatste
levensfase van de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast de lichamelijke klachten
besteden wij ook veel aandacht aan de mentale behoeften van zowel de cliënt als diens
naast betrokkenen. Het kwaliteit van leven staat op dit moment voorop. Wanneer een cliënt
in de palliatieve stadium komt, wordt zowel met de cliënt (indien nog in staat), de arts en de
wijkverpleegkundige gekeken om de zorg te richten zodat de kwaliteit van leven van de
cliënt gewaarborgd wordt. Indien 24 uurs zorg nodig is, kunnen wij dat ook leveren met onze
professionele team.