Tamaja Okolo Zorg is in 2018 opgezet door Xiomara Angel. Ze is geboren met een gave om
voor mensen te zorgen. Zorgen voor mensen is altijd haar passie geweest. Van jongs af aan
begon zij met het opvangen van buurt kinderen. Daarnaast deed zij vrijwilligers werk bij
ouderen. Later heeft ze een aantal jaar als doktersassistente gewerkt op Curaçao. Hierna
kwam zij naar Nederland met als doel zorgbehoevende ouderen de allerbeste mogelijke zorg
te bieden die zij verdienen. Dat deed zij met veel plezier in diverse zorg instellingen en
thuiszorg organisaties. Haar Visie dat er beter naar ouderen geluisterd moet worden heeft
ervoor gezorgd dat zij haar eigen bedrijf is gaan oprichten. De cliënt serieus nemen door
goed te luisteren en flexibel te zijn in he bieden van zorg is essentieel zodat de wensen van
de cliënt centraal staan.