Onze Motto: de wensen van de client staat centraal!
➢ Tamaja Okolo Zorg is een maatschappelijke organisatie die kwalitatieve zorg levert
aan zorgbehoeftige clienten zodat deze zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
In de toekomst willen wij ook zorg verlenen aan mensen in nood in het buitenland.
➢ Tamaja Okolo Zorg werkt samen met andere zorgverleners zodat wij de problemen
en vragen van onze clienten op professionele manier kunnen oplossen.
➢ Tamaja Okolo Zorg wilt bekend staan als de zorgorganosatie waarbij de wens en
welzijn van de client centraal staat. Daar doen wij dan ook ons uiterste bed voor door
goed te luisteren naar de wens van de client en door flexibel te zijn in onze
zorgverlening.
➢ Tamaja Okolo Zorg is een werkgever die het belangrijk vindt dat er wederzijdse
respect is tussen medewerkers en de clienten. Clienten worden altijd met respect
aangesproken.