Verpleegkundige zorg
Heeft u verpleging nodig voor wat voor reden dan ook? Bij Tamaja Okolo Zorg hebben wij ervaren gediplomeerde verpleegkundigen en verzorgenden in dienst die u tijdelijke of langdurige zorg kunnen bieden.
U kunt hierbij denken aan: wondverzorging, sondevoeding, stomaverzorging, insuline injecteren enzovoort.

Persoonlijke verzorging
Als u langdurig of tijdelijke verzorging nodig heeft, staan wij bij Tamaja Okolo Zorg voor u klaar om u te ondersteunen bij uw dagelijkse handelingen.
U kunt hierbij denken aan: Aan- en uitkleden, wassen, douchen, toilet bezoek, medicijn inname, in en uit bed gaan.

Huishoudelijk hulp
Tamaja Okolo Zorg bied ook ondersteuning in uw huishouden als u door ziekte of andere omstandigheden tijdelijk of langdurig (niet) of niet helemaal zelfstandig in staat ben om die uit te voeren.
Wij bieden hulp bij onder anderen: de maaltijd voorbereiding, het stofzuigen, de was verzorging, het afstoffen, het doen van de afwas en het halen van boodschappen.

Individuele begeleiding
Ons doel bij individuele begeleiding is gericht op het verbeteren van zelfredzaamheid van de cliënt. Wij nemen dan ook geen taken over, maar ondersteunen de cliënten in hun activiteiten. Wij helpen de cliënt in het leggen van sociale contacten en in het structureren van diens dagritme.

Palliatieve zorg / Terminale zorg/ 24 uur zorg
Bij Tamaja Okolo Zorg hebben wij als doel de cliënt en zijn naast betrokkenen in de laatste levensfase van de cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast de lichamelijke klachten besteden we ook veel aandacht aan de mentale behoeften van zowel de cliënt als diens naast betrokkenen. Het kwaliteit van leven staat op dit moment voorop. Wanneer een cliënt in de palliatieve stadium komt wordt, zowel met de cliënt, de arts en de wijkverpleegkundige gekeken om de zorg in te richten zodat de kwaliteit van leven van de cliënt gewaarborgd wordt. Indien 24 uur zorg nodig is, kunnen wij dat ook leveren met onze professionele team.