Onze Visie en Missie
Onze verpleegkundigen en verzorgenden bieden professionele en kwalitatieve zorg en
dienstverlening aan een ieder die zorgbehoeftig is. Wij stimuleren de zelfredzaamheid van
onze cliënten door ze te ondersteunen daar waar zij hulp nodig hebben. Wij vinden het heel
belangrijk dat de cliënt zelf de regie in handen houdt en daarom overleggen wij continue
met de cliënt en naast betrokkenen over hun wensen en het te verlenen zorg.