• Integrale zorg
  • Terminale zorg
  • Palliatieve zorg
  • Persoonlijke verzorging
  • (Wijk)Verpleging
  • Particuliere zorg
  • LVG (ook met gedragsproblemen)
  • LVG met NAH
  • Patiënten met een psychische functie/verstandelijke beperking
  • Psychiatrische patiënten

Wij bieden zorg in Zoetermeer, Den Haag, Rijswijk,Tilburg, Eindhoven, Heerlen.
Wij helpen iedereen, van jong tot oud, ongeacht cultuur of levensovertuiging, wie korte of langdurige zorg nodig heeft bij T.O.Z. bent u aan het juiste adres!